Misyonumuz ve Vizyonumuz

Bizim dünya görüşümüze göre her çocuk özeldir ve her biri ayrı bir değerdir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın; farklılıklarını destekleyecek, yeteneklerini gün yüzüne çıkaracak ve geliştirilmesini sağlayacak, gelişen dünyaya uyum sağlayacak ve söyleyeceği sözü olan bireylere dönüştürmek, dünyada uygulanan en iyi örnekleriyle kaliteli ve çağdaş eğitim ortamı sunarak onları geleceğe hazırlamak kurumumuzun temel misyonunu oluşturmaktadır. Okulumuz farklılıklara kucak açar ve öğrencilerimizin kendisi olarak kabul edildiği, takdir ve teşvik edildiği bir ortam oluşturmaya önem verir. Bal Damlası Eğitim Kurumlarının eğitim felsefesine göre, her öğrenci kendisine sunulan fırsatlar sayesinde kendi potansiyeline erişme ve bu potansiyeli geliştirme hakkına sahiptir. Bu felsefe doğrultusunda, Bal Damlası Eğitim Kurumları öğrencilerin kendi potansiyellerini gerçekleştirmelerini destekleyen bir öğrenme ortamı ve yapısı oluşturmaya odaklanır.

Bal Damlası Eğitim Kurumları olarak Almanya, Belçika ve diğer ülkelerin anaokulu altyapılarını, eğitime bakış açısını ve teknolojisini ülkemize taşıyoruz. Klasik eğitim yöntemlerini takip etmekten ziyade, güncel ve sürdürülebilir bir eğitim için dünya üzerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, ortaya çıkan farklı metot ve deneyimleri (Waldorf, Orman Pedagojisi, Decroly, Freinet, Reggio Emilia, Montessori vs) harmanlayarak; kendi eğitim kültürümüzü oluşturmak ve uygulamak kurumumuzun vizyonunu temsil etmektedir.

Yaşadığımız toplumun değerlerini, kültürünü, geleneklerini ve göreneklerini, inanç sistemini öğrencilerimize aktarabilmek ve bu konularda farkındalık oluşturabilmek eğitimimizin temelini oluşturmaktadır.

Tek bir eğitim modeliyle hareket etmek yerine; var olan metotları sentezleyerek, çocuğun ihtiyacına, yeteneklerine ve bilişsel gelişimine yönelik, MEB`in okul öncesi eğitim programına da uygun olarak, Proje tabanlı, deneysel, görsel bir eğitim sunmak; kurumumuzun ana hedefleri arasındadır.

Okul Öncesi Eğitim Kurumumuz. Ailemiz.

Çocuklarımız ve geleceğimiz.

Okul öncesi dönemdeki çocukların doğal öğrenme yetenekleri, keşif istekleri, merak dürtüleri ve araştırma istekleri onlara yeni bilgi kazanımında avantaj sağlarken; bize de ilham vermektedir. Onların hayata karşı hayranlıkları, bitmek bilmeyen enerjileri, keşfetme arzuları, yeni bir şey öğrendiklerinde gözlerinde parlayan o ışık bizlere yol gösteriyor ve her gün daha fazla heyecanlandırıyor.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarımız, onlara sunulan en iyi fiziki ortamda; alanında uzman pedagoglarımızın ve öğretmenlerimizin açtığı kucakla; dokunarak, görerek, uygulayarak, hissederek, beceri ve yeteneklerini kendileri keşfederek; geleceklerine severek, sevilerek, saygı duyarak, mutlu olmayı seçerek, özgür ve özgünlükleriyle hazır hale gelirler.

Önceliğini çocuklar olarak gören ve onlara gelecekleri için unutulmaz deneyimler ve farkındalıklar bırakmayı, mutlu ve becerilerinin bilincinde bireyler olmalarını hayal eden bir eğitim kurumu olarak, farklılaştırılmış ve beceriler kazandıran bir eğitim programı uyguluyoruz. Çünkü her çocuğun bireysel özelliklerini; büyüme ve gelişme eğrisini, öğrenme tarzlarını, karakter özelliklerini, ailesinin ilgi ve tutumları ile çevresel yaklaşımları kapsayan bir bütün olarak görüyoruz.

Ezberi değil içselleştirmeyi, çok fazla bilgi yerine o bilgiyi hayata hazır hale getirmeyi yani kullanmayı, sadece akademik değil; kültür, sanat, spor, bilim gibi alanlarda yetkin birer birey olmalarına hizmet edecek eğitim modelimiz, onların bireysel, kültürel, duygusal ve entelektüel gelişimleri için attıkları her adımda onlara destek olmak, ellerinden tutmak en büyük motivasyonumuz.