Hedeflerimiz

Sevgi her kapıyı açan anahtardır. Eğitimcilerimiz her çocuğa sevgiyle yaklaşarak ve onunla arasında bir bağ oluşturarak onun dünyasına girerken; ona kendini güvende hissedebileceği, becerilerini ortaya çıkarabileceği bir ortam sağlamayı prensip edinmektedirler.

Çocukların özgüvenlerinin gelişmesi, kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmeleri, birlikte çalışma becerilerini kazanabilmeleri ve gündelik ihtiyaçlarını kendileri giderebilmeleri bizler için çok değerlidir.

Sevgi, saygı, güven, düzen ve disiplin üzerine kurulu, mutlu bir eğitim ortamı oluşturmak temel gayemizdir.

Çocukların her sabah yeniden kalktığında, özlemle koşarak gitmek isteyecekleri; sevginin, saygının, güven ve huzurun hâkim olduğu bir eğitim yuvası oluşturmak.

Eğitim Metotlarımız

Her çocuğun gereksinim, beceri ve melekelerinin farklı olduğu bilinci ile hareket etmekteyiz. Eğitimde klasiği takip etmekten ziyade güncel ve sürdürülebilir bir eğitim için, dünya üzerindeki gelişmeleri yakından takip ederek ortaya çıkan farklı metot ve deneyimleri(Waldorf, Orman Pedagojisi, Decroly, Freinet, Reggio Emilia, Montessori gibi pedagojileri ) kendi eğitim felsefemiz doğrultusunda harmanlamak suretiyle oluşan yeni bir uygulamayı tercih ediyoruz.

Montessori
 • Montessori Eğitim Yaklaşımı; Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir.
 • Amaç; çocuklarda var olan yeteneği ve gizil gücü ortaya çıkarmaktır.
 • Çocukların bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir yaklaşımdır.
 • Çocukların kişilik gelişimi üzerinde durur.
 • Bireye özgü adil bir eğitim sunar.
 • Çocuklar, istedikleri materyallerle, istedikleri zaman, istedikleri yerde çalışır.
 • Çocukların bireysel hızlarına göre öğrenmelerine olanak tanır.
 • Çocuklara hareket özgürlüğü tanır.
 • Çocuklarda problem çözme becerisini geliştirir.
 • Çocuklarda özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
Waldorf
 • Waldorf Eğitim Yaklaşımı; Rudolf Steiner tarafından geliştirilmiştir.
 • Eğitimi sanata dönüştürmeyi amaçlayan bütüncül bir yaklaşımdır. 
 • Çocukların sosyal, duygusal, ruhsal, ahlaki, fiziksel ve zihinsel açılardan dengeli bir biçimde ve çok yönlü olarak gelişmesini amaçlar. 
 • Çocukların sanat, müzik, hareket ile öğrendikleri; keşfederek, deneyimleyerek yaşantılarını zenginleştirdikleri düşünülür. 
 • Çocukların birbiriyle rekabet etmektense birbirlerine saygı duyarak ve yardımlaşarak toplumsal aidiyet duygusu edinmeleri teşvik edilir.
 • Çocukların doğa ile iç içe olması gerektiğini savunan bir eğitim yaklaşımıdır.
 • Çocukların doğal araçlarla ilişki kurmasını sağlar.
 • Çocukların bir şeyler üretmesine, yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmesine olanak sağlar.
Decroly
 • Decroly Eğitim yaklaşımı; Ovide Decroly tarafından geliştirilmiştir.
 • Amaç; çocukların doğanın içinde yaparak, yaşayarak ve gözleyerek öğrenmesini sağlamaktır. 
 • Eğitim, bir bütünlük arz etmektedir.
 • Bütünlük üç aşamadan geçer.
 • Birinci aşama; deney ve gözlem aşamasıdır. 
 • İkinci aşama; deneyim, gözlem ve bilgilerin birleştirildiği genelleştirme ve çağrışım aşamasıdır. 
 • Üçüncü aşama;özümlenmiş ve ifade edilmiş bilginin ifade edilmesidir.
  Reggio Emilia

  Reggio Emilia Yaklaşımı; Güçlü bir çocuk imajı, çok rollü öğretmen, zengin ve eğitici bir çevre, güçlü ilişkiler, proje tabanlı öğrenme anlayışını savunmaktadır.

  Bu yaklaşım; 

  • Çocuğun doğasına uygundur.
  • Çocukların içsel motivasyonunu yükseltir.
  • Çevreyi üçüncü öğretmen olarak görür. 
  • Bütünleştirilmiş eğitim yapar.
  • Kültürel arabulucular sayesinde tüm çocukların kaynaşmasını sağlar.
  • Çocuklar bilim insanı olarak görülür.
  • Çocukların gelişmiş düşünce yapılarına sahip olmalarını sağlar.  

  Branşlarımız

  Dil Eğitimi

  Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem dil öğrenmek için oldukça önemlidir. Çocuğun beyindeki algılama gücü çok aktiftir.  Bu aktiflik sayesinde dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. 0-6 yaş arasında dil öğrenen çocukların ileriki yaşamlarında başka dilleri daha kolay öğrendiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

  Yaratıcı Drama

  Her çocuk bir şeyler üretme gücüne sahiptir ve drama çocukların yaratıcılığını üst düzeyde geliştirmektedir. Çocukların bağımsız düşünme yeteneklerini, iş birliği içerisinde çalışabilmesini, empati becerisini geliştirmektedir. Çocukların yaparak yaşayarak öğrenmesine (aktif olmasına) olanak sağlar.  Çocukların farkındalığını ve iletişim becerilerini geliştirir. Kısacası çocukların çok yönlü gelişmesi için tüm imkânları sağlar.

  Orman Günü

  Fıtri olarak insanoğlu doğadan edindikleri tecrübeleri hayatına yansıtır ve bu gelişimin en sağlıklı sürecidir. Doğa ile bağı güçlü olan okul öncesi çağdaki çocukların, önlerindeki hayatın bir çok evresinde başarıyı yakaladıkları, mutluluğu ve huzuru önemsedikleri akademik araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

  Güzel Sanatlar

  Çocukların duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan tüm eğitim çalışmalardır. Çocuklar, sanatsal yetenekle dünyaya gelmekte, çevrenin etkisi ile yeteneklerini geliştirme imkânı elde etmekte veya sınırlandırılabilmektedir. Sanat eğitimi çocukların üretkenlikleri ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.

  Akıl-Zekâ Oyunları

  Oyun çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Çocuğun bütün alanlardaki davranışlarını-becerilerini üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Çocuğun bireysel beceriler geliştirmesine olanak tanımaktadır. Çocuğa, metabilişsel düşünme yeteneği kazandırmaktadır.

  Bahçe Çalışmaları

  Çocukların yaparak, yaşayarak ve en önemlisi hissederek öğrenmesine olanak tanıyan çalışmalardır. Çocukların kendilerinin tasarlayarak oluşturduğu, okul sahası içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiği, planlı programlı bahçe tarımı faaliyetleridir.

  Orff/ Ritim

  Her seviyede ve yetenekteki çocukların yaratıcılık ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirir. Orff dersi alan çocukların, beynin duygusal olan sağ bölümü ile bilişsel olan sol tarafını birlikte kullanmaları daha hızlı olur. Çocukların el-göz koordinasyonunu, odaklanmasını geliştirir. Çocukların yaratma, üretme, özgüven geliştirmesine olanak sağlar. Çocukların bedensel yeteneklerini geliştirme, mutlu olmasını sağlama, olumlu bir kişilik geliştirerek kendisini kontrol etmesine yardımcı olur.

  Atölye Etkinlikleri

  Çocukların yaparak, yaşayarak, hissederek öğrenmesine olanak tanıyan etkinlik çalışmalarıdır. Çocukların bir şeyler üretme yeteneklerini geliştirir.

  Fiziki Etkinlikler

  Judo, tüm dünyanın en çok tercih edilen dövüş sporlarındandır. Güç, dayanıklılık, istek, sabır ve taktik gerektirir. Judo yapan her bir birey kendisine birtakım şeyler katar, ufkunu genişletir. Faydalar fiziksel olduğu kadar sosyal ve psikolojik tabanlıdır. Küçük yaşta verilen bu eğitimin en temel kazanımı yukarıda belirtilen kazanımların bir refleks haline dönüşmesidir.

  Doğa-Kültür-Bilişim Gezileri

  Doğa, bilişim ve kültürel geziler çocukları günlük eğitim ortamların dışına çıkartarak, alternatif eğitim imkânı sunar. Çocuklar yeni olguları alanda ve kendi ortamında tanımlayarak ufuklarını geliştirirler. Dünya insanı olma yolunda geziler vazgeçilmez bir araçtır.